Riek Kerkhof

Riek Kerkhof-Willems is geboren in 1944 te Ledeacker, een klein dorpje in Oost-Brabant. Riek Kerkhof is getrouwd en moeder van drie inmiddels volwassen kinderen. Ook is ze een betrokken oma van vijf schoolgaande kleinkinderen. Riek Kerkhof heeft 42 jaar ervaring als basisschoolleerkracht en remedial teacher.

In 1964 behaalt ze de akte van bekwaamheid als onderwijzeres aan de “Rosastichting”, de Rooms Katholieke Kweekschool voor meisjes te Nijmegen. In datzelfde jaar krijgt ze een benoeming als leerkracht aan de “St. Laurentiusschool”, R.K. jongensschool te Vierlingsbeek om les te geven in de eerste klas.

Tot aan haar huwelijk in 1970 werkt ze op deze jongensschool om vervolgens na een verhuizing op diverse scholen met name klas één en twee (de huidige groep 3 en 4) te onderwijzen. Als het gezin in 1978 in Bunnik gaat wonen en haar tweede kind inmiddels naar schoolgaat werkt ze in deze regio fulltime als invalleerkracht. Door het vele vervangen van leerkrachten heeft zij een schat aan ervaring opgedaan in de overige groepen. Deze ervaring, bovenop de ruim 10 jaar ervaring die ze al had in groep 3 en 4, heeft haar gemaakt tot de all-round leerkracht die zij nu is. Ze kreeg het totaalbeeld van groep 3 tot groep 8 en zag daarmee de problematiek van iedere groep.

Vanaf 1980 gaat ze zich meer verdiepen in lees- en spellingsproblemen van kinderen. Ze ziet steeds vaker kinderen die hiermee in de problemen komen en wil weten waarom. In 1985 wordt haar derde kind geboren. In haar functie als remedial teacher, komt ze steeds meer kinderen met spellingsproblemen tegen. Deze functie oefent zij vanaf 1985 twee dagen per week uit, naast haar functie als leerkracht waarbij zij weer voor een vaste eigen groep staat (met name groep 6, 7 en 8). In 1994 besluit ze de opleiding “Methode de Haan” te volgen. De reden hiervoor was dat zij geen enkele remedial- teachingscursus vond die duidelijk een diep inzicht in de lees- en spellingsproblematiek van kinderen gaf. De meeste cursussen boden alleen handelingsplannen en meer van hetzelfde oefenen van wat in de klas al gebeurde. De Methode de Haan gaf daarentegen een diep inzicht, waarom kinderen de leerstof zoals ze het aangeboden kregen niet begrepen en had duidelijke regels voor de spelling. De combinatie van de schat aan ervaring opgedaan in alle groepen, haar jarenlange zoektocht naar oplossingen en de opgedane kennis vanuit Methode de Haan geeft haar een diep inzicht in deze materie. Zij ontwikkelt hieruit haar eigen methodiek om kinderen op een vriendelijke en doeltreffende manier lezen, spelling en rekenen eigen te maken. Ze zoekt oplossingen en geen afwijkingen!

Tegenwoordig helpt ze met veel enthousiasme nog dagelijks vele kinderen die met de problematiek van lezen, taal en rekenen te maken hebben en hoopt dit nog jaren vol te houden.